Podmínky spolupráce

  • text ve správném formátu (pdf., doc., odt.)
  • oboustranná domluva na době dodání (písemná)
  • vzájemné pochopení požadavků (potvrzené v písemné podobě)
  • platba (na účet)

Forma korektury:

  • revize – opravený text s návrhem změn, které zákazník potvrdí/přijme
  • čistá korektura – čistý, opravený text; (případně pošlu soubor, ve kterém jsou opravy barevně označeny)
  • písemná podoba po dohodě

Lhůta dodání

Na lhůtě dodání opraveného textu se domluvíme vždy individuálně – dle vašich potřeb a mého pracovního vytížení. Standardní doba zhotovení 2 – 5 dní (dle rozsahu).