Co nabízím a za kolik?

Jazykovou korekturu – základní (gramatická+pravopisná) a kombinovanou
(základní+stylistická). Každý text prochází dvojím čtením.

  • Základní – oprava interpunkčních znamének, i/y, s/z, velkých/malých písmen; kontrola skloňování/časování, slovosledu, stavby věty, souvětí; kontrola překlepů
  • Kombinovaná – sleduji dodržení zvoleného stylu textu, vhodnou volbu jazykových prostředků v rámci stylu textu, odstranění nadbytečných slov a stylistických chyb

V případě korektury odborných článků, příspěvků apod. by měl zákazník poskytnout terminologický slovník (případně kde hledat) a upozornit na speciální terminologii, upozornit na konkrétní příklady – vše dle dohody. Kontroluji i případné grafy, tabulky, seznamy, rejstříky apod. (Mám zkušenosti zejména s články a knihami s IT tématikou.)

Ceník

  • Základní korektura (pravopisná+gramatická) – 1NS 75 Kč
  • Kombinovaná (základní+stylistická) – 1 NS 95 Kč

Příplatek: za expresní práci (do 12 h): +20%

Kolik znaků má 1 normostrana (NS)?

  • 1 NS má 1800 znaků, včetně mezer
  • počet normostran zjistím tak, že celkový počet znaků textu vydělím počtem 1800